Ostoskori

TIETOSUOJASELOSTE | HIRMU GAMES OY
  1. Rekisterinpitäjä
    HIRMU Games Oy
    Kirjurinkuja 1 G 100, 02600 Espoo
    info@hirmugames.com
 
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Ilkka Landén
info@hirmugames.com
Puh. +3584074819132
2. Rekisteröidyt
Verkkosivujen lomakkeella tietonsa lähettäneet | asiakkaat ja mahdolliset asiakkaat
3. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin peruste ja käyttötarkoitus
Peruste: suostumus
Käyttötarkoitus: asiakassuhteen ylläpito
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakkaan nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Osoite
5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@hirmugames.com
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti
a) asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä b) asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauslomakkeen tai yhteyslomakkeen kautta
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille ilman lupaa.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: Shopify, Google.
8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään 1 vuosi.
9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja.
10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
11. Evästeet
Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja sivuston kävijäliikenteen analysoimiseksi.
    fi